id_etiqueta = intval( $id_etiqueta ); return $this->llegeix(); } } function Etiqueta( $id_etiqueta = false ) { $this->__construct( $id_etiqueta ); } function llegeix( $key = 'id' ) { global $db; switch ( $key ) { case 'id': default: $cond = "id_etiqueta = ". intval( $this->id_etiqueta ); break; case 'uri': $cond = "uri = '". $db->escape( $this->uri ) ."'"; break; } if( $element = $db->get_row( "SELECT id_etiqueta, etiqueta, id_article, UNIX_TIMESTAMP( data ) AS data FROM etiquetes WHERE $cond" ) ) { $this->id_etiqueta = $element->id_etiqueta; $this->id_article = $element->id_article; $this->etiqueta = $element->etiqueta; $this->data = $element->data; $this->llegit = true; return true; } $this->llegit = false; return false; } function desa() { global $db; $etiqueta = $db->escape( $this->etiqueta ); $data = $this->data; //if( empty( $id_categoria ) ) array_push( $this->error, "Categoria incorrecte" ); if( empty( $etiqueta ) ) array_push( $this->error, "Títol incorrecte" ); if( count( $this->error ) > 0 ) return false; if( $this->id_etiqueta == 0 ) { $db->query( "INSERT INTO etiquetes ( lloc, etiqueta, data ) VALUES ( 'blog', '$etiqueta', FROM_UNIXTIME( '$data' ) )" ); $this->id_etiqueta = $db->insert_id; } else { $etiqueta_vella = $db->get_var( "SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_etiqueta = $this->id_etiqueta" ); $db->query( "UPDATE etiquetes SET etiqueta = '$etiqueta', data = FROM_UNIXTIME( '$data' ) WHERE etiqueta = '$etiqueta_vella'" ); } return true; } function exporta_dades() { global $globals, $db; $tmp = array(); $tmp['id_etiqueta'] = $this->id_etiqueta; $tmp['etiqueta'] = $this->etiqueta; $tmp['data'] = $this->data; return $tmp; } function esborrar() { global $db; $db->query( "DELETE FROM etiquetes WHERE id_etiqueta = $this->id_etiqueta" ); } } // The source code packaged with this file is Free Software, Copyright (C) 2005 by // Ricardo Galli . // It's licensed under the AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE unless stated otherwise. // You can get copies of the licenses here: // http://www.affero.org/oagpl.html // AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE is also included in the file called "COPYING". function tags_normalize_string($string) { $string = clear_whitespace($string); $string = html_entity_decode(trim($string), ENT_COMPAT, 'UTF-8'); $string = preg_replace('/-+/', '-', $string); // Don't allow a sequence of more than a "-" $string = preg_replace('/ +,/', ',', $string); // Avoid errors like " ," $string = preg_replace('/[\n\t\r]+/s', ' ', $string); $string = preg_replace('/[\.\,] *$/', "", $string); // Clean strange characteres, there are feed reader (including feedburner) that are just too strict and complain loudly $string = preg_replace('/[<>;"\'\]\[&]/', "", $string); return htmlspecialchars(mb_substr($string, 0, 80), ENT_COMPAT, 'UTF-8'); } function tags_insert_string( $id_blog, $id_article, $text, $data= null, $lloc = 'article' ) { global $db; $text = tags_normalize_string( $text ); if( $data == 0 ) $data = time(); $etiquetes = preg_split( '/[,]+/', $text ); if( $etiquetes ) { $db->query( "DELETE FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = '$lloc'"); foreach( $etiquetes as $etiqueta ) { $etiqueta = trim( $etiqueta ); if( mb_strlen( $etiqueta ) >= 2 && !isset( $inserted[$etiqueta] ) && !empty( $etiqueta ) ) { $db->query( "INSERT INTO etiquetes ( lloc, id_blog, id_article, etiqueta, data ) values ( '$lloc', $id_blog, $id_article, '$etiqueta', from_unixtime( $data ) )"); $inserted[$etiqueta] = true; } } return true; } return false; } function tags_get_string( $id_article ) { global $db; $counter = 0; $res = $db->get_col("SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = 'article'"); if( !$res ) return false; $text = ''; foreach( $db->get_col( "SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = 'article'" ) as $etiqueta ) { if( $counter > 0 ) $text .= ', '; $text .= $etiqueta; $counter++; } return $text; } function clear_whitespace($input){ $input = clear_unicode_spaces(clear_invisible_unicode($input)); return ereg_replace('/ +/', ' ', $input); } function clear_unicode_spaces($input){ $spaces = array( "\x9", // 'CHARACTER TABULATION' (U+0009) // "\xa", // 'LINE FEED (LF)' (U+000A) "\xb", // 'LINE TABULATION' (U+000B) "\xc", // 'FORM FEED (FF)' (U+000C) // "\xd", // 'CARRIAGE RETURN (CR)' (U+000D) "\x20", // 'SPACE' (U+0020) "\xc2\xa0", // 'NO-BREAK SPACE' (U+00A0) "\xe1\x9a\x80", // 'OGHAM SPACE MARK' (U+1680) "\xe1\xa0\x8e", // 'MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR' (U+180E) "\xe2\x80\x80", // 'EN QUAD' (U+2000) "\xe2\x80\x81", // 'EM QUAD' (U+2001) "\xe2\x80\x82", // 'EN SPACE' (U+2002) "\xe2\x80\x83", // 'EM SPACE' (U+2003) "\xe2\x80\x84", // 'THREE-PER-EM SPACE' (U+2004) "\xe2\x80\x85", // 'FOUR-PER-EM SPACE' (U+2005) "\xe2\x80\x86", // 'SIX-PER-EM SPACE' (U+2006) "\xe2\x80\x87", // 'FIGURE SPACE' (U+2007) "\xe2\x80\x88", // 'PUNCTUATION SPACE' (U+2008) "\xe2\x80\x89", // 'THIN SPACE' (U+2009) "\xe2\x80\x8a", // 'HAIR SPACE' (U+200A) "\xe2\x80\xa8", // 'LINE SEPARATOR' (U+2028) "\xe2\x80\xa9", // 'PARAGRAPH SEPARATOR' (U+2029) "\xe2\x80\xaf", // 'NARROW NO-BREAK SPACE' (U+202F) "\xe2\x81\x9f", // 'MEDIUM MATHEMATICAL SPACE' (U+205F) "\xe3\x80\x80", // 'IDEOGRAPHIC SPACE' (U+3000) ); return str_replace($spaces, ' ', $input); } function clear_invisible_unicode($input){ $invisible = array( "\0", "\xc2\xad", // 'SOFT HYPHEN' (U+00AD) "\xcc\xb7", // 'COMBINING SHORT SOLIDUS OVERLAY' (U+0337) "\xcc\xb8", // 'COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY' (U+0338) "\xcd\x8f", // 'COMBINING GRAPHEME JOINER' (U+034F) "\xe1\x85\x9f", // 'HANGUL CHOSEONG FILLER' (U+115F) "\xe1\x85\xa0", // 'HANGUL JUNGSEONG FILLER' (U+1160) "\xe2\x80\x8b", // 'ZERO WIDTH SPACE' (U+200B) "\xe2\x80\x8c", // 'ZERO WIDTH NON-JOINER' (U+200C) "\xe2\x80\x8d", // 'ZERO WIDTH JOINER' (U+200D) "\xe2\x80\x8e", // 'LEFT-TO-RIGHT MARK' (U+200E) "\xe2\x80\x8f", // 'RIGHT-TO-LEFT MARK' (U+200F) "\xe2\x80\xaa", // 'LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING' (U+202A) "\xe2\x80\xab", // 'RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING' (U+202B) "\xe2\x80\xac", // 'POP DIRECTIONAL FORMATTING' (U+202C) "\xe2\x80\xad", // 'LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE' (U+202D) "\xe2\x80\xae", // 'RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE' (U+202E) "\xe3\x85\xa4", // 'HANGUL FILLER' (U+3164) "\xef\xbb\xbf", // 'ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE' (U+FEFF) "\xef\xbe\xa0", // 'HALFWIDTH HANGUL FILLER' (U+FFA0) "\xef\xbf\xb9", // 'INTERLINEAR ANNOTATION ANCHOR' (U+FFF9) "\xef\xbf\xba", // 'INTERLINEAR ANNOTATION SEPARATOR' (U+FFFA) "\xef\xbf\xbb", // 'INTERLINEAR ANNOTATION TERMINATOR' (U+FFFB) ); return str_replace($invisible, '', $input); } function totes_etiquetes() { global $db, $s, $globals; $min_pts = 8; $max_pts = 22; $line_height = $max_pts * 0.75; $etiquetes = Array(); $max = max($db->get_var("SELECT COUNT(*) AS etiquetes FROM etiquetes WHERE lloc = 'blog' GROUP BY etiqueta ORDER BY etiquetes DESC LIMIT 1"), 2); $coef = ($max_pts - $min_pts)/($max-1); $res = $db->get_results("SELECT etiqueta, COUNT(*) as count FROM etiquetes WHERE lloc = 'blog' GROUP BY etiqueta ORDER BY count DESC"); if( $res ) { foreach( $res as $item ) { $words[$item->etiqueta] = $item->count; } ksort($words); $i = 0; foreach( $words as $word => $count ) { $etiquetes[$i]['size'] = round( $min_pts + ( $count - 1 ) * $coef ); $etiquetes[$i]['word'] = $word; $i++; } } $s->assign( 'totes_etiquetes', $etiquetes ); } Marc Juanati - Blogs d'AndorraDirecte

AVUI
18º
DEMÀ
17º

Marc Juanati

Dilluns, 22.7.2013. 12:32 h

Marranes (amb Iphone 5)

     A la web www.IsAnyOneUp.com les normes del concurs eren simples: el premi, un Iphone 5, se l’enduria la persona que els fes arribar el vídeo mes fastigós; actuant això si, com a protagonista únic del mateix.
     Després de rebre prop de 500 “creatius” vídeos, el jurat va tenir dificultats per escollir el segon lloc (Una adolescent que va gravar-se mentre llepava el seu propi tampó utilitzat).
     Escollir la guanyadora però, fou tasca fàcil: una mexicana de 19 anys que va respatllar-se les dents utilitzant, com a pasta, la seva pròpia femta. llegir més


lectures 4891 lectures   comentaris Cap comentari

Dimarts, 16.7.2013. 11:53 h

Fuck For Forest

       La Fuck For Forest es defineix a si mateixa com una organització eròticoecologista. El moviment, sense ànim de lucre, va néixer a Noruega de les mans de Leona Johanson i d’en Tommy Hol. A Fuck For Forest, F.F.F. d’ara en endavant, recullen diners per finançar rescats de boscos i selves.

     El que la diferencia de la resta d’organitzacions de tarannà ecologista, és la manera d’aconseguir aquests diners. llegir més


lectures 3465 lectures   comentaris Cap comentari

Dijous, 13.6.2013. 04:00 h

Mocarazzi

        Amics Rinotilexiamaníacs, esteu d’enhorabona! 

        Ja no cal que us amagueu per gaudir lliurement de la vostra passió. L’eminent pneumòleg Austríac Friedrich Bischinger afirma que la Rinotilèxia, l’acte d’extreure’s mocs del nas amb el dit o altres objectes, és d’allò mes beneficiosa. 

        Explica que els dits poden accedir a llocs on no es pot arribar amb un mocador, mantenint per tant, les fosses nasals mes netes. llegir més


lectures 4781 lectures   comentaris 2 comentaris

Dijous, 18.4.2013. 04:00 h

La botxí de la ciència

       Als homes se’ns ha de prohibir, per llei, anar a la universitat.

       Si volem sobreviure com a població, és del tot imprescindible.

       La discriminació positiva envers les dones ha d’ésser una prioritat absoluta de tot govern. Cal recórrer a la ciència. S’ha de posar l’Eugenèsia al servei de l’espècie.

       En Francis Galton, el pare de l’Eugenèsia moderna, no s’equivocava proposant una selecció artificial de l’espècie humana. llegir més


lectures 5660 lectures   comentaris Cap comentari

publicitat

Dijous, 11.4.2013. 04:00 h

Reality Bites

          En Kenneth Guillespie, anglès de 64 anys i resident a Blackburn, Anglaterra, plora desconsoladament sobre la neu. Sense camisa i amb els pantalons i els calçotets a l’alçada dels turmells, intenta reconstruir-la. Prova de reenganxar els seus membres, fixar els annexes corporals al tronc. La seva estimada, desmembrada i esberlada s’escampa sobre la neu. Tot esforç és inútil. Com més ho intenta, més es desfà, ella, als seus dits. 

          L’anglès besa apassionadament la pastanaga que era el nas de la seva amant mentre llàgrimes li rodolen galtes avall. llegir més


lectures 6705 lectures   comentaris 3 comentaris

Perfil

Marc Juanati logo rss Hi ha alguna cosa mes sana que una poma, una crema de carbassa o una sopeta d'arròs?.

I tant!: riure's d'un mateix 


ArxiuAltres blogs
rss facebook twitter
Avís legal | Crèdits | Publicitat | Contactar | Enllaça'ns | Mòbil

Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest mitjà digital són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que el realitza, i en cap cas serà responsabilitat d\'AndorraDirecte

© AndorraDirecte, 2009
some rights reserved