id_etiqueta = intval( $id_etiqueta ); return $this->llegeix(); } } function Etiqueta( $id_etiqueta = false ) { $this->__construct( $id_etiqueta ); } function llegeix( $key = 'id' ) { global $db; switch ( $key ) { case 'id': default: $cond = "id_etiqueta = ". intval( $this->id_etiqueta ); break; case 'uri': $cond = "uri = '". $db->escape( $this->uri ) ."'"; break; } if( $element = $db->get_row( "SELECT id_etiqueta, etiqueta, id_article, UNIX_TIMESTAMP( data ) AS data FROM etiquetes WHERE $cond" ) ) { $this->id_etiqueta = $element->id_etiqueta; $this->id_article = $element->id_article; $this->etiqueta = $element->etiqueta; $this->data = $element->data; $this->llegit = true; return true; } $this->llegit = false; return false; } function desa() { global $db; $etiqueta = $db->escape( $this->etiqueta ); $data = $this->data; //if( empty( $id_categoria ) ) array_push( $this->error, "Categoria incorrecte" ); if( empty( $etiqueta ) ) array_push( $this->error, "Títol incorrecte" ); if( count( $this->error ) > 0 ) return false; if( $this->id_etiqueta == 0 ) { $db->query( "INSERT INTO etiquetes ( lloc, etiqueta, data ) VALUES ( 'blog', '$etiqueta', FROM_UNIXTIME( '$data' ) )" ); $this->id_etiqueta = $db->insert_id; } else { $etiqueta_vella = $db->get_var( "SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_etiqueta = $this->id_etiqueta" ); $db->query( "UPDATE etiquetes SET etiqueta = '$etiqueta', data = FROM_UNIXTIME( '$data' ) WHERE etiqueta = '$etiqueta_vella'" ); } return true; } function exporta_dades() { global $globals, $db; $tmp = array(); $tmp['id_etiqueta'] = $this->id_etiqueta; $tmp['etiqueta'] = $this->etiqueta; $tmp['data'] = $this->data; return $tmp; } function esborrar() { global $db; $db->query( "DELETE FROM etiquetes WHERE id_etiqueta = $this->id_etiqueta" ); } } // The source code packaged with this file is Free Software, Copyright (C) 2005 by // Ricardo Galli . // It's licensed under the AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE unless stated otherwise. // You can get copies of the licenses here: // http://www.affero.org/oagpl.html // AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE is also included in the file called "COPYING". function tags_normalize_string($string) { $string = clear_whitespace($string); $string = html_entity_decode(trim($string), ENT_COMPAT, 'UTF-8'); $string = preg_replace('/-+/', '-', $string); // Don't allow a sequence of more than a "-" $string = preg_replace('/ +,/', ',', $string); // Avoid errors like " ," $string = preg_replace('/[\n\t\r]+/s', ' ', $string); $string = preg_replace('/[\.\,] *$/', "", $string); // Clean strange characteres, there are feed reader (including feedburner) that are just too strict and complain loudly $string = preg_replace('/[<>;"\'\]\[&]/', "", $string); return htmlspecialchars(mb_substr($string, 0, 80), ENT_COMPAT, 'UTF-8'); } function tags_insert_string( $id_blog, $id_article, $text, $data= null, $lloc = 'article' ) { global $db; $text = tags_normalize_string( $text ); if( $data == 0 ) $data = time(); $etiquetes = preg_split( '/[,]+/', $text ); if( $etiquetes ) { $db->query( "DELETE FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = '$lloc'"); foreach( $etiquetes as $etiqueta ) { $etiqueta = trim( $etiqueta ); if( mb_strlen( $etiqueta ) >= 2 && !isset( $inserted[$etiqueta] ) && !empty( $etiqueta ) ) { $db->query( "INSERT INTO etiquetes ( lloc, id_blog, id_article, etiqueta, data ) values ( '$lloc', $id_blog, $id_article, '$etiqueta', from_unixtime( $data ) )"); $inserted[$etiqueta] = true; } } return true; } return false; } function tags_get_string( $id_article ) { global $db; $counter = 0; $res = $db->get_col("SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = 'article'"); if( !$res ) return false; $text = ''; foreach( $db->get_col( "SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = 'article'" ) as $etiqueta ) { if( $counter > 0 ) $text .= ', '; $text .= $etiqueta; $counter++; } return $text; } function clear_whitespace($input){ $input = clear_unicode_spaces(clear_invisible_unicode($input)); return ereg_replace('/ +/', ' ', $input); } function clear_unicode_spaces($input){ $spaces = array( "\x9", // 'CHARACTER TABULATION' (U+0009) // "\xa", // 'LINE FEED (LF)' (U+000A) "\xb", // 'LINE TABULATION' (U+000B) "\xc", // 'FORM FEED (FF)' (U+000C) // "\xd", // 'CARRIAGE RETURN (CR)' (U+000D) "\x20", // 'SPACE' (U+0020) "\xc2\xa0", // 'NO-BREAK SPACE' (U+00A0) "\xe1\x9a\x80", // 'OGHAM SPACE MARK' (U+1680) "\xe1\xa0\x8e", // 'MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR' (U+180E) "\xe2\x80\x80", // 'EN QUAD' (U+2000) "\xe2\x80\x81", // 'EM QUAD' (U+2001) "\xe2\x80\x82", // 'EN SPACE' (U+2002) "\xe2\x80\x83", // 'EM SPACE' (U+2003) "\xe2\x80\x84", // 'THREE-PER-EM SPACE' (U+2004) "\xe2\x80\x85", // 'FOUR-PER-EM SPACE' (U+2005) "\xe2\x80\x86", // 'SIX-PER-EM SPACE' (U+2006) "\xe2\x80\x87", // 'FIGURE SPACE' (U+2007) "\xe2\x80\x88", // 'PUNCTUATION SPACE' (U+2008) "\xe2\x80\x89", // 'THIN SPACE' (U+2009) "\xe2\x80\x8a", // 'HAIR SPACE' (U+200A) "\xe2\x80\xa8", // 'LINE SEPARATOR' (U+2028) "\xe2\x80\xa9", // 'PARAGRAPH SEPARATOR' (U+2029) "\xe2\x80\xaf", // 'NARROW NO-BREAK SPACE' (U+202F) "\xe2\x81\x9f", // 'MEDIUM MATHEMATICAL SPACE' (U+205F) "\xe3\x80\x80", // 'IDEOGRAPHIC SPACE' (U+3000) ); return str_replace($spaces, ' ', $input); } function clear_invisible_unicode($input){ $invisible = array( "\0", "\xc2\xad", // 'SOFT HYPHEN' (U+00AD) "\xcc\xb7", // 'COMBINING SHORT SOLIDUS OVERLAY' (U+0337) "\xcc\xb8", // 'COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY' (U+0338) "\xcd\x8f", // 'COMBINING GRAPHEME JOINER' (U+034F) "\xe1\x85\x9f", // 'HANGUL CHOSEONG FILLER' (U+115F) "\xe1\x85\xa0", // 'HANGUL JUNGSEONG FILLER' (U+1160) "\xe2\x80\x8b", // 'ZERO WIDTH SPACE' (U+200B) "\xe2\x80\x8c", // 'ZERO WIDTH NON-JOINER' (U+200C) "\xe2\x80\x8d", // 'ZERO WIDTH JOINER' (U+200D) "\xe2\x80\x8e", // 'LEFT-TO-RIGHT MARK' (U+200E) "\xe2\x80\x8f", // 'RIGHT-TO-LEFT MARK' (U+200F) "\xe2\x80\xaa", // 'LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING' (U+202A) "\xe2\x80\xab", // 'RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING' (U+202B) "\xe2\x80\xac", // 'POP DIRECTIONAL FORMATTING' (U+202C) "\xe2\x80\xad", // 'LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE' (U+202D) "\xe2\x80\xae", // 'RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE' (U+202E) "\xe3\x85\xa4", // 'HANGUL FILLER' (U+3164) "\xef\xbb\xbf", // 'ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE' (U+FEFF) "\xef\xbe\xa0", // 'HALFWIDTH HANGUL FILLER' (U+FFA0) "\xef\xbf\xb9", // 'INTERLINEAR ANNOTATION ANCHOR' (U+FFF9) "\xef\xbf\xba", // 'INTERLINEAR ANNOTATION SEPARATOR' (U+FFFA) "\xef\xbf\xbb", // 'INTERLINEAR ANNOTATION TERMINATOR' (U+FFFB) ); return str_replace($invisible, '', $input); } function totes_etiquetes() { global $db, $s, $globals; $min_pts = 8; $max_pts = 22; $line_height = $max_pts * 0.75; $etiquetes = Array(); $max = max($db->get_var("SELECT COUNT(*) AS etiquetes FROM etiquetes WHERE lloc = 'blog' GROUP BY etiqueta ORDER BY etiquetes DESC LIMIT 1"), 2); $coef = ($max_pts - $min_pts)/($max-1); $res = $db->get_results("SELECT etiqueta, COUNT(*) as count FROM etiquetes WHERE lloc = 'blog' GROUP BY etiqueta ORDER BY count DESC"); if( $res ) { foreach( $res as $item ) { $words[$item->etiqueta] = $item->count; } ksort($words); $i = 0; foreach( $words as $word => $count ) { $etiquetes[$i]['size'] = round( $min_pts + ( $count - 1 ) * $coef ); $etiquetes[$i]['word'] = $word; $i++; } } $s->assign( 'totes_etiquetes', $etiquetes ); } Blogs d'AndorraDirecte

AVUI
15º
DEMÀ
17º

Darrers articles

Dimarts, 29.4.2014. 22:29 h

Trobada (masculina) empresarial al Pirineu

Fa uns minuts que acabo de llegir la notícia sobre la presentació de la 25a Trobada Empresarial al Pirineu. Se celebrarà, com en els últims anys, a la Seu i entre els dies 12 i 13 de juny.  No vull pas analitzar ni debatre sobre l'esdeveniment i el tipus d'economia que representen les empreses convidades com també les assistents. És una trobada de caràcter privat, així que cadascú és ben lliure de pagar-se les festes que vulgui. Jo prefereixo quedar-me amb la imatge de que aquest acte promociona el territori i que genera beneficis per un dels nostres principals sectors i motors econòmics, el turisme, l'hostaleria i la restauració.
llegir més


lectures 5131 lectures comentaris 2 comentaris


Divendres, 4.4.2014. 17:35 h

La institucionalització de les persones


Aquest és un tema que sempre m'ha preocupat força, tinc la sensació que els professionals de l'àmbit social tendim massa a allargar l'estada de les persones en centres que, pel motiu que sigui, s'han vist acollides en institucions. Tinc clar que l'existència d'aquest tipus de centres és imprescindible, de fet, sempre he pensat que m'agradaria molt poder treballar en un CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) però crec que la residència institucionalitzada passa per haver de ser només un procés temporal, però malauradament, no sempre és possible.
llegir més


lectures 2291 lectures comentaris Cap comentari


Bertha Garcia Nuna

Bertha Garcia Nuna RSS

Bertha Garcia - Nuna

Dilluns, 10.3.2014. 10:34 h

Les set ciències

Tots tenim clar que el so és un fenomen físic originat per la vibració dels cossos i que es transmet per l’aire en forma d’ones, veritat? Doncs perquè m’hi jugaria el que vulgueu, dient que si us parlo de la “música de les esferes” i l’univers com a un immens instrument musical, us pensareu que m’estic ficant en temes de caire esotèric i místic? Lluny de tot això,  avui voldria parlar-vos de la relació entre ciència i música, que sembla que era més estreta a l’antiga Grècia que en l’actualitat.
llegir més


lectures 5393 lectures comentaris Un comentari


Dijous, 20.2.2014. 17:42 h

Salmalos. Jordi Évole

Les sensacions que em desperta aquest personatge són contradictòries, és com una relació d'amor-odi. Per un costat trobo molt gran la feina que fa al capdavant de Salvados, ser la pedra a la sabata de l'administració pública, polítics i corruptes, cosa que l'ha portat a tenir un programa d'èxit. Per altra banda, crec que això l'ha fet arribar a un populisme excessiu, monòton, i que cansa. Aquells reportatges en què posava entre l'espasa i la paret a segons quin personatge, s'han convertit en una espècie de Sálvame Deluxe en versió LaSexta.
llegir més


lectures 5121 lectures comentaris Cap comentari


publicitat

Dijous, 20.2.2014. 11:11 h

tumeteo. Formidable app sobre meteorologia

Ahir una bona amiga ens va descobrir una nova app per l'smartphone. Es tracta de tumeteoBCN, una aplicació que dista molt de les tradicionals app (que n'hi ha a patades) al mercat. I dista molt per dues coses. La primera és que és en català: punt a favor. La segona, que la previsió no és automàtica: puntàs a favor.
La majoria de les app són del tot automàtiques però la gràcia d'aquesta app és precisament que darrera hi ha un equip de meteoròlegs que l'actualitzen a diari.
llegir més


lectures 4972 lectures comentaris Cap comentari


Dimecres, 19.2.2014. 17:38 h

La cultura, protagonista del nou anunci d'Estrella Damm

Ja corre per internet el nou anunci d'Estrella Damm, un anunci molt diferent al que ens té acostumats la marca cervesera que fa anys que repeteix la mateixa formula i que en els darrers ha començat a punxar una mica. No sabem com serà l'anunci de l'estiu, però el d'aquesta primavera va en favor de la nostra cultura.
En un spot protagonitzat per músics, actors, monologuistes i artistes del panorama català, convida a la gent a participar de la cultura, un sector que està vivint uns moments molt complicats arran de la crisi i la manca de criteri dels governs.
llegir més


lectures 3574 lectures comentaris Cap comentari


Bertha Garcia Nuna

Bertha Garcia Nuna RSS

Bertha Garcia - Nuna

Divendres, 7.2.2014. 12:49 h

Gat per llebre

Fa uns dies, intercanviant opinions sobre música i videoclips amb un amic, em va parlar d’una cançó i un artista que li semblava molt bo i a més tenia moltes reproduccions al youtube. Li vaig preguntar quin era el nom exacte del tema per poder buscar-lo per internet i aquí teniu el link: https://www.youtube.com/watch?v=RbtPXFlZlHg Independentment de si us agrada l’estil de música, el que diu la lletra o l’estètica del vídeo, heu observat alguna cosa que us cridi l’atenció en la relació que s’estableix entre les imatges i la música? Potser si sou músics sí, però si no us dediqueu professionalment a la música, el més provable és que no.
llegir més


lectures 5081 lectures comentaris 3 comentaris


publicitat

Bertha Garcia Nuna

Bertha Garcia Nuna RSS

Bertha Garcia - Nuna

Dimarts, 7.1.2014. 16:22 h

Sense límits

Un tret característic de les persones és la seva capacitat i disposició per aprendre en diversos contextos i situacions que es  basen en processos de socialització i enculturació.(Cèsar,Coll, 2010) Ara bé, sempre aprenem a mesura que ho necessitem? Sabem identificar exactament el que ens fa falta a cada moment? Aquestes qüestions es podrien respondre de maneres molt diverses, tantes com persones hi ha al món.

Els processos d’aprenentatge, que poden ésser implícits/incidentals o bé voluntaris/intencionals, tenen lloc al llarg de la nostra vida des que naixem i es combinen entre ells.
llegir més


lectures 4217 lectures comentaris Cap comentari


Dilluns, 16.12.2013. 19:01 h

Let us vote, el nou hit dels Vali Manili

Els Mali Vanili tornen a la palestra amb un nou vídeo viral catalanista. El grup versiona una nadala amb el lema 'Let us vote' (deixeu-nos votar) reclamant que el poble català es pugui expressar lliurement a les urnes el proper 9 de novembre del 2014.


llegir més


lectures 3598 lectures comentaris Cap comentari


Diumenge, 8.12.2013. 18:50 h

Es diu Tió i es fa cagar!


Doncs això, que es diu Tió i no Cagatió. Bé, també té altres noms com la Soca o la Tronca i molts més que desconec, però com ja he dit, el què és segur és que no es diu Cagatió.
En aquestes setmanes és freqüent sentir a parlar de les diferents tradicions del costumari nadalenc i cada vegada em trobo més sovint que la canalla anomena erròniament aquesta figura tradicional catalana de les festes de Nadal. Sí, potser us semblarà un detall insignificant, que el que és realment important és que es segueixi amb les tradicions i les coneguin i no pas que es digui d’una manera o d’una altra, però sempre he pensat que en l’evolució canviant del dia a dia, és importantíssima la força de la paraula, i és que tinc clar que el nom fa la cosa, i per tant, la paraula ha de ser la correcta.
llegir més


lectures 3848 lectures comentaris Cap comentari


publicitat
rss facebook twitter
Avís legal | Crèdits | Publicitat | Contactar | Enllaça'ns | Mòbil

Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest mitjà digital són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que el realitza, i en cap cas serà responsabilitat d\'AndorraDirecte

© AndorraDirecte, 2009
some rights reserved